kredyty, lokaty karty oferują banki i doradcy finansowi


Promocyjne warunki przystąpienia do PKO IKE i PKO IKZE

19.11.2012
PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny wprowadził nowe, promocyjne warunki przystąpienia do PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego i PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Specjalne, promocyjne warunki polegają na obniżeniu opłaty od składki dla osób, które w terminie do 31 grudnia 2012 roku zdecydują się przystąpić do jednego z funduszy i podpiszą umowę o prowadzenie PKO IKZE lub PKO IKE.

Promocja adresowana jest do potencjalnych oszczędzających w PKO Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym, którzy podpiszą jedną z ww. umów w trybie korespondencyjnym albo za pośrednictwem call center i usługi telemarketingu.

Składki zostaną obniżone w trakcie całego okresu obowiązywania umowy do kwoty maksymalnie 150 złotych. Poza tą opłatą PKO DFE nie pobiera innych dodatkowych opłat od dokonywanych wpłat.

Wsparciem dla internetowej kampanii sprzedażowej jest akcja telemarketingowa, w ramach której można będzie zawrzeć umowę o prowadzenie wybranego z funduszy emerytalnych z udziałem kuriera reprezentującego PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Kurier doręczy klientowi wypełnione oraz podpisane wcześniej przez przedstawiciela Funduszu formularze umowy.

Więcej informacji – serwis internetowy PZU.(c) 2019 dukacik.pl - Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwisy finansowe: kredyty, lokaty, konta bankowe, karty kredytowe, fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia