kredyty, lokaty karty oferują banki i doradcy finansowi


Pakiet Emerytalny w PKO TFI

29.10.2012
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych proponuje swoim klientom nowy produkt – tym razem jest to Pakiet Emerytalny, w ramach którego można w okresie wieloletnim oszczędzać na przyszłą, dodatkową emeryturę. W pakiecie udostępniono produkty oferowane w ramach trzeciego filara emerytalnego.

Są to trzy produkty: Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – dające możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania w ramach przysługującego limitu; Indywidualne Konto Emerytalne (zwolnieni – na koniec oszczędzania – z dziewiętnastoprocentowego podatku od zysków kapitałowych) oraz Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny (WPI) w ramach którego PKO TFI nie pobiera opłat manipulacyjnych.

Wpłacane przez klientów środki inwestowane są w ramach specjalnego funduszu - PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – (Subfunduszu Inwestycyjnego Otwartego). W jego skład wchodzi pięć subfunduszy dedykowanych różnym grupom wiekowym.

Wraz z wiekiem Fundusz lokuje środki  coraz bezpieczniejszych instrumentach finansowych.

Więcej informacji na specjalnej stronie internetowej – www.pakietemerytalny.pl.

Pakiet można nabyć w oddziałach PKO Banku Polskiego na terenie całego kraju i z pośrednictwem platformy internetowej PKO TFI.(c) 2019 dukacik.pl - Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwisy finansowe: kredyty, lokaty, konta bankowe, karty kredytowe, fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia