kredyty, lokaty karty oferują banki i doradcy finansowi


Wyniki ING Banku Śląskiego po pierwszym półroczu 2012 r.

27.08.2012
ING Bank Śląski na koniec pierwszego półrocza 2012 roku odnotował dziesięcioprocentowy wzrost przychodów - osiągnęły poziom ponad 1,6 miliarda złotych. Zysk przed kosztami ryzyka również osiągnął wartość o dziesięć procent wyższą w porównaniu do pierwszego półrocza 2011 roku i wyniósł 720,4 milionów złotych. Zysk netto za pierwsze półrocze ukształtował się na poziomie 439,1 milionów złotych (w porównaniu z 446,6 w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku).

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za pierwsze półrocze 2012 roku w porównaniu do tego samego okresu 2011 roku:

- przychody ogółem wzrosły o dziesięć procent do poziomu 1 638 mln zł,
- koszty ogółem wzrosły również o dziesięć procent do poziomu 917,8 mln zł,
- wynik przed kosztami ryzyka - wzrost o dziesięć procent - do 720,4 mln zł,
- zysk brutto spadł o sześć procent do poziomu 524,9 mln zł,
- zysk netto spadł o dwa procent i wyniósł 439,1 mln zł,
- zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 13,5 proc.
- wskaźnik koszty/dochody wyniósł 56 proc.,
- udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,4 proc. w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 7,5 proc.,
- skonsolidowany wskaźnik wypłacalności ukształtował się na bezpiecznym poziomie 13 proc.
- wynik przed kosztami ryzyka był wyższy o 10 proc. i osiągnął poziom 720 milionów złotych.

Więcej informacji - serwis internetowy ING Banku Śląskiego.(c) 2019 dukacik.pl - Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwisy finansowe: kredyty, lokaty, konta bankowe, karty kredytowe, fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia